O Spółce

Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 13 marca 2012 roku.

We wrześniu 2021 roku Spółka dokonała sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Spółki (ZCP), przeznaczonej do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia dla wydawców prasowych usług związanych z dostarczaniem oprogramowania służącego do publikacji magazynów prasowych w środowiskach AppStore i Google Play oraz innych usług, w tym szeroko rozumiany marketing mobilny, wykorzystujący komunikację via SMS.

Po jej przejęciu przez nowych inwestorów Spółka zmieniła w 2022 roku nazwę na FOOTHILLS S.A. i przeniosła siedzibę z Warszawy do Krakowa.